הגנת מידע

הגנת מידע

היקף

הצהרת הגנת מידע זו מבהירה את המשתמשים לגבי הסוג, ההיקף והמטרה של איסוף ושימוש בנתונים אישיים על ידי הספק האחראי RED FROG AGENTIE S.R.L., Str. Mioritei nr. 52B, Galati 800402 Judet Galati, רומניה, CUI RO42108726, מספר רישום J17 / 43 / 2020, דוא"ל: office[at]red-frog-galati.com, באתר זה (להלן "ההצעה").


מדיניות פרטיות כללית

מפעילי הדפים הללו מתייחסים ברצינות רבה להגנה על הנתונים האישיים שלך. אנו מתייחסים לנתונים האישיים שלך בסודיות ובהתאם לתקנות הגנת המידע בחוק והצהרת הגנת מידע זו.

בדרך כלל ניתן להשתמש באתר שלנו מבלי לספק נתונים אישיים כלשהם. ככל שהמידע האישי (כגון שם, כתובת או כתובות דואר אלקטרוני) נאספים באתר האינטרנט שלנו, הדבר נעשה תמיד בהתנדבות ככל האפשר. נתונים אלו לא יועברו לצדדים שלישיים ללא הסכמתך המפורשת.

ברצוננו לציין כי להעברת נתונים באינטרנט (למשל בעת תקשורת באמצעות דואר אלקטרוני) עלולים להיות פערי אבטחה. הגנה מלאה על הנתונים מפני גישה של צדדים שלישיים אינה אפשרית.


קובצי Cookie

חלק מהאתרים משתמשים במה שנקרא Cookies. עוגיות אינן פוגעות במחשב שלך ואינן מכילות וירוסים. קובצי Cookie משמשים להפוך את ההצעה שלנו ליותר ידידותית למשתמש, יעילה ומאובטחת. קובצי Cookie הם קבצי טקסט קטנים המאוחסנים במחשב שלך ונשמרים על ידי הדפדפן שלך.

רוב העוגיות שאנו משתמשים בהן הן מה שנקרא "עוגיות הפעלה". הם נמחקים אוטומטית לאחר הביקור שלך. עוגיות אחרות נשארות מאוחסנות במכשיר הקצה שלך עד שתמחק אותן. קובצי Cookie אלה מאפשרים לנו לזהות את הדפדפן שלך בביקורך הבא.

אתה יכול להגדיר את הדפדפן שלך כך שתהיה מעודכן לגבי הגדרת העוגיות ולאפשר עוגיות רק במקרים בודדים, לא לכלול קבלת עוגיות למקרים מסוימים או בכלל ולהפעיל מחיקה אוטומטית של עוגיות כשהדפדפן סגור. אם עוגיות מושבתות, הפונקציונליות של אתר זה עשויה להיות מוגבלת.


קובצי יומן שרת

ספק הדפים אוסף ומאחסן מידע באופן אוטומטי במה שנקרא קבצי יומן שרתים, אותם הדפדפן שלך משדר אלינו באופן אוטומטי. אלו הם:

סוג הדפדפן וגרסת הדפדפן

מערכת הפעלה בשימוש

כתובת אתר מפנה

שם המארח של המחשב הנגיש

זמן בקשת השרת

לא ניתן להקצות נתונים אלו לאנשים ספציפיים. נתונים אלה אינם מוזגים עם מקורות נתונים אחרים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק נתונים אלה לאחר מכן אם נודע לנו על אינדיקציות ספציפיות לשימוש לא חוקי.


טופס יצירת קשר

אם תשלח אלינו פניות באמצעות טופס יצירת הקשר, הפרטים שלך מטופס הפנייה, לרבות פרטי ההתקשרות שמסרת בו, יישמרו אצלנו לצורך טיפול בפנייה ובמקרה של שאלות המשך. איננו מעבירים מידע זה ללא הסכמתך.


נתוני ניוזלטר

אם ברצונך לקבל את הניוזלטר המוצע באתר, אנו זקוקים לכתובת דואר אלקטרוני ממך וכן מידע המאפשר לנו לוודא שאתה הבעלים של כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה וכי אתה מסכים לקבל את ניוזלטר . נתונים נוספים לא נאספים. אנו משתמשים בנתונים אלו אך ורק לצורך שליחת המידע המבוקש ואינו מעבירים אותו לצדדים שלישיים.

תוכל לבטל את הסכמתך לשמירת הנתונים, כתובת הדואר האלקטרוני והשימוש בהם לצורך שליחת הניוזלטר בכל עת, למשל באמצעות הקישור "ביטול הרשמה" בניוזלטר.


שימוש ב-Google Analytics

אנו משתמשים בשירות ניתוח האינטרנט Google Analytics מבית Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ארה"ב; "גוגל") באתר האינטרנט שלנו. עיבוד הנתונים משרת את המטרה של ניתוח אתר זה והמבקרים בו. לצורך כך, גוגל תשתמש במידע שיתקבל מטעם מפעילת אתר זה על מנת להעריך את השימוש שלך באתר, לערוך דוחות על פעילות האתר ולספק שירותים נוספים הקשורים לפעילות האתר ושימוש באינטרנט למפעילת האתר. כתובת ה-IP המשודרת על ידי הדפדפן שלך כחלק מ-Google Analytics לא תתמזג עם נתונים אחרים של Google.

גוגל אנליטיקס משתמש בקובצי Cookie, המאפשרים ניתוח של השימוש שלך באתר. המידע שנוצר על ידי העוגיות על השימוש שלך באתר זה מועבר בדרך כלל לשרת גוגל בארה"ב ומאוחסן שם. אנונימיזציה של IP מופעלת באתר זה. כתוצאה מכך, כתובת ה-IP שלך תקצר מראש על ידי Google בתוך מדינות חברות באיחוד האירופי או במדינות מתקשרות אחרות של ההסכם על האזור הכלכלי האירופי. רק במקרים חריגים תישלח כתובת ה-IP המלאה לשרת גוגל בארה"ב ותתקצר שם. הנתונים שלך עשויים להיות מועברים לארה"ב. יש החלטת הלימה של הנציבות האירופית להעברת נתונים לארה"ב. העיבוד מתבצע על בסיס סעיף 6 (1) ליט ו GDPR מהאינטרס הלגיטימי בעיצוב מבוסס צרכים וממוקד של האתר.יש לך הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך בהתבסס על סעיף 6 (1) f GDPR בכל עת מסיבות הנובעות מהמצב הספציפי שלך.

אתה יכול למנוע אחסון של עוגיות על ידי בחירת ההגדרות הטכניות המתאימות בתוכנת הדפדפן שלך; עם זאת, ברצוננו לציין בפניך שבמקרה זה, אם ישים, לא תוכל להשתמש בכל הפונקציות של אתר זה במלואן. אתה יכול גם למנוע את שליחת הנתונים שנוצרו על ידי קובץ ה-cookie וקשורים לשימוש שלך באתר (כולל כתובת ה-IP שלך) אל Google ואת עיבוד הנתונים הללו על ידי Google על ידי שימוש בתוסף הדפדפן הזמין בקישור הבא. הורד והתקן [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Um die Erfassung durch Google Analytics geräteübergreifend zu verhindern können Sieלהגדיר קובץ Cookie לביטול הסכמה. קובצי Cookie לביטול הסכמה מונעים איסוף עתידי של הנתונים שלך כאשר אתה מבקר באתר זה. עליך לבטל את הסכמתך בכל המערכות והמכשירים המשמשים כדי שזה ישפיע במלואו. אם תלחץ כאן, קובץ ה-Opt-out תוגדר: השבת את Google Analytics.

תוכל למצוא מידע נוסף על תנאי השימוש והגנה על נתונים תחת https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ או מתחת https://policies.google.com/?hl=he.


אנוניזציה של IP

הפעלנו את פונקציית האנונימיזציה של ה-IP באתר זה. כתוצאה מכך, כתובת ה-IP שלך תקצר על ידי Google בתוך מדינות חברות באיחוד האירופי או במדינות מתקשרות אחרות של ההסכם על האזור הכלכלי האירופי לפני שהיא תועבר לארה"ב. רק במקרים חריגים תישלח כתובת ה-IP המלאה לשרת גוגל בארה"ב ותתקצר שם. בשם מפעילת אתר זה, גוגל תשתמש במידע זה על מנת להעריך את השימוש שלך באתר, לערוך דוחות על פעילות האתר ולספק שירותים נוספים הקשורים לפעילות האתר ושימוש באינטרנט למפעיל האתר. כתובת ה-IP המשודרת על ידי הדפדפן שלך כחלק מ-Google Analytics לא תתמזג עם נתונים אחרים של Google.


תוסף דפדפן

אתה יכול למנוע אחסון של עוגיות על ידי הגדרת תוכנת הדפדפן שלך בהתאם; עם זאת, ברצוננו לציין שבמקרה זה ייתכן שלא תוכל להשתמש בכל הפונקציות של אתר זה במלואן. אתה יכול גם למנוע את שליחת הנתונים שנוצרו על ידי קובץ ה-cookie וקשורים לשימוש שלך באתר (כולל כתובת ה-IP שלך) לגוגל ואת עיבוד הנתונים הללו על ידי גוגל על ​​ידי שימוש בתוסף הדפדפן הזמין בקישור הבא. ולהתקין ב: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=he


התנגדות לאיסוף נתונים

אתה יכול למנוע מגוגל אנליטיקס לאסוף את הנתונים שלך על ידי לחיצה על הקישור הבא. תוגדר קובץ cookie לביטול הסכמה כדי למנוע את איסוף הנתונים שלך בביקורים עתידיים באתר זה: השבת את Google Analytics

תוכל למצוא מידע נוסף על האופן שבו Google Analytics מטפל בנתוני משתמשים במדיניות הפרטיות של Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=he.


עיבוד נתוני הזמנה

סיימנו חוזה לעיבוד נתוני הזמנה עם Google ומיישמים במלואם את הדרישות המחמירות של רשויות הגנת המידע בגרמניה בעת השימוש ב-Google Analytics.


דמוגרפיה

אתר זה משתמש בפונקציית "מאפיינים דמוגרפיים" של Google Analytics. זה מאפשר ליצור דוחות המכילים הצהרות לגבי הגיל, המגדר ותחומי העניין של המבקרים באתר. נתונים אלה מגיעים מפרסום מבוסס עניין מגוגל ונתוני מבקרים מספקי צד שלישי. לא ניתן להקצות את הנתונים הללו לאדם ספציפי. אתה יכול לבטל את הפונקציה הזו בכל עת דרך הגדרות המודעה בחשבון Google שלך ​​או בדרך כלל לאסור על איסוף הנתונים שלך על ידי Google Analytics כמתואר בנקודה "התנגדות לאיסוף נתונים".


הודעה למנהל האתר שלך על Google Analytics

תוספות לדיכוי מעקב אחר משתמשים ב-Google Analytics לא תמיד פועלות בדפדפנים של מכשירים ניידים (סמארטפונים, טאבלטים). משתמשים חייבים להיות מסוגלים לבטל את הסכמתם למעקב אחר התנהגותם על ידי Google Analytics. לצורך כך, קישור JavaScript נוסף משולב בהצהרת הגנת הנתונים שלך בסוף הסעיף "הצהרת פרטיות לשימוש בגוגל אנליטיקס – התנגדות לאיסוף נתונים". כאשר אתה לוחץ עליו, נוצר קובץ Cookie עבור המשתמש, אשר משבית את מעקב המשתמש בדפדפן המשתמש עבור חשבון Google Analytics המקושר לאתר שלך.

כדי שהקישור הזה יעבוד, ניתן להציב את קוד המקור HTML הבא עם JavaScript לפני קוד המעקב של Google Analytics. המחרוזת UA-XXXXXXX-X צריכה להיות מוחלפת גם במזהה המעקב שלך ב-Google Analytics.

מומלץ אם שילבת טופס יצירת קשר באתר המבקש נתונים ספציפיים למשתמש (למשל שם, דואר אלקטרוני, כתובת).

המצב המשפטי לגבי גוגל אנליטיקס אינו ברור מהרבה בחינות. היישום הנכון תלוי בנקודות רבות בהחלטות שלך כמפעיל האתר. לכן איננו יכולים לשאת באחריות לשימוש נכון בגוגל אנליטיקס.


יישומי פלאגין לפייסבוק (כפתור לייק)

תוספים מהרשת החברתית Facebook, ספקית Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, משולבים באתר שלנו. אתה יכול לזהות את התוספים של פייסבוק לפי הלוגו של פייסבוק או "לחצן הלייק" ("אני אוהב") באתר שלנו. סקירה כללית של התוספים של פייסבוק ניתן למצוא כאן: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

כאשר אתה מבקר בדפים שלנו, נוצר חיבור ישיר בין הדפדפן שלך לשרת פייסבוק באמצעות הפלאגין. פייסבוק מקבלת את המידע שביקרת באתר שלנו עם כתובת ה-IP שלך. אם תלחץ על כפתור ה"אהבתי" בפייסבוק בזמן שאתה מחובר לחשבון הפייסבוק שלך, תוכל לקשר את תוכן הדפים שלנו לפרופיל הפייסבוק שלך. זה מאפשר לפייסבוק לשייך את הביקור שלך באתר שלנו לחשבון המשתמש שלך. ברצוננו לציין כי לנו, כספקי הדפים, אין כל ידיעה על תוכן הנתונים המועברים או על אופן השימוש בהם על ידי פייסבוק. תוכל למצוא מידע נוסף על כך במדיניות הפרטיות של פייסבוק בכתובת https://de-de.facebook.com/policy.php

אם אינך רוצה שפייסבוק תוכל לשייך את הביקור שלך באתר שלנו לחשבון המשתמש שלך בפייסבוק, אנא צא מחשבון המשתמש שלך בפייסבוק.
לא נוטלת אחריות על השימוש בהצהרת הגנת המידע מכיוון שעדיין אין החלטות בית משפט בנושאי "כפתור הפייסבוק", טוויטר, גוגל+, פינטרסט, אינסטגרם, Xing, לינקדאין וכו' ולא ברור אם המידע של המשתמש אחראי לכך שהשימוש בו מספיק או אם נדרשת הסכמה מפורשת.


Twitter

פונקציות של שירות טוויטר משולבות באתרים שלנו. פונקציות אלו מוצעות על ידי Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. על ידי שימוש בטוויטר ובפונקציית "ציוץ מחדש", האתרים שבהם אתה מבקר מקושרים לחשבון הטוויטר שלך ומוכרים למשתמשים אחרים. נתונים אלה מועברים גם לטוויטר. ברצוננו לציין כי לנו, כספקי הדפים, אין כל ידע על תוכן הנתונים המועברים או על אופן השימוש בהם על ידי טוויטר. למידע נוסף, עיין במדיניות הפרטיות של טוויטר בכתובת https://twitter.com/privacy.

אתה יכול לשנות את הגדרות הפרטיות שלך בהגדרות החשבון: https://twitter.com/account/settings


Google+

הדפים שלנו משתמשים בפונקציות של Google+. הספק הוא Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ארה"ב.

איסוף וחשיפה של מידע: אתה יכול להשתמש בכפתור Google+ כדי לפרסם מידע ברחבי העולם. אתה ומשתמשים אחרים מקבלים תוכן מותאם אישית מ-Google ומהשותפים שלנו באמצעות כפתור Google+. Google מאחסנת הן את המידע שסימנתם לתוכן 1+ והן מידע על הדף שבו צפיתם כאשר לחצתם על 1+. 1+ שלך עשוי להופיע כהודעה יחד עם שם הפרופיל והתמונה שלך בשירותי Google, כגון בתוצאות חיפוש או בפרופיל Google שלך, או במקומות אחרים באתרים ובמודעות ברחבי האינטרנט.

Google מתעדת מידע על פעילויות 1+ שלך כדי לשפר את שירותי Google עבורך ואחרים. על מנת שתוכל להשתמש בכפתור Google+, אתה צריך פרופיל Google גלוי גלובלי וציבורי שחייב להכיל לפחות את השם שנבחר עבור הפרופיל. שם זה משמש בכל שירותי Google. במקרים מסוימים, שם זה יכול גם להחליף שם אחר שבו השתמשת בעת שיתוף תוכן דרך חשבון Google שלך. זהות פרופיל Google שלך ​​יכולה להיות מוצגת למשתמשים שיודעים את כתובת הדוא"ל שלך או שיש להם מידע מזהה אחר עליך.

שימוש במידע שנאסף: בנוסף למטרות שהוסברו לעיל, המידע שתספק ישמש בהתאם לתקנות הגנת הנתונים החלות של Google. Google עשויה לפרסם נתונים סטטיסטיים מצטברים על פעילות 1+ של משתמשים או להעביר אותם למשתמשים ולשותפים, כגון מפרסמים, מפרסמים או אתרים קשורים.


Instagram

פונקציות של שירות אינסטגרם משולבות באתר האינטרנט שלנו. פונקציות אלו מוצעות על ידי Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. אם אתה מחובר לחשבון האינסטגרם שלך, אתה יכול ללחוץ על כפתור האינסטגרם כדי לקשר את תוכן הדפים שלנו לפרופיל האינסטגרם שלך. זה מאפשר לאינסטגרם לשייך את הביקור שלך באתר שלנו לחשבון המשתמש שלך. ברצוננו לציין כי לנו, כספקי הדפים, אין כל ידע על תוכן הנתונים המועברים או על אופן השימוש בהם על ידי אינסטגרם.

תוכל למצוא מידע נוסף במדיניות הפרטיות של אינסטגרם: https://instagram.com/about/legal/privacy/


LinkedIn

האתר שלנו משתמש בפונקציות של רשת לינקדאין. הספק הוא LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. בכל פעם שניגשים לאחד מהעמודים שלנו שמכילים פונקציות של LinkedIn נוצר חיבור לשרתי LinkedIn. ל-LinkedIn נמסר כי ביקרת באתר האינטרנט שלנו עם כתובת ה-IP שלך. אם תלחץ על כפתור "המליץ" של LinkedIn ונכנסת לחשבון הלינקדאין שלך, LinkedIn תוכל להקצות את הביקור שלך באתר שלנו לך ולחשבון המשתמש שלך. ברצוננו לציין כי כספקי הדפים, אין לנו שום ידע על תוכן הנתונים המועברים או על אופן השימוש בהם על ידי לינקדאין.

מידע נוסף ניתן למצוא בהצהרת הגנת המידע של לינקדאין: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


XING

Unsere Internetseite nutzt Funktionen des Netzwerks XING. Anbieter ist die XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Germany. בכל פעם שנקרא אחד מהעמודים שלנו המכילים פונקציות XING, נוצר חיבור לשרתי XING. למיטב ידיעתנו, לא מאוחסנים נתונים אישיים. בפרט, לא מאוחסנות כתובות IP או התנהגות שימוש מוערכת.

מידע נוסף על הגנת נתונים וכפתור XING Share ניתן למצוא בהצהרת הגנת מידע: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection


פונקציית הערות באתר זה

עבור פונקציית ההערה בעמוד זה, בנוסף לתגובתך, יישמר מידע על מועד יצירת התגובה, ואם אינך מפרסם בעילום שם, שם המשתמש שבחרת.


אחסון של כתובת ה-IP

פונקציית ההערות שלנו שומרת את כתובות ה-IP של המשתמשים שכותבים תגובות. מכיוון שאיננו בודקים תגובות באתר שלנו לפני הפעלתן, אנו זקוקים לנתונים אלו על מנת שנוכל לנקוט בצעדים כנגד המחבר במקרה של הפרות משפטיות כגון עלבונות או תעמולה.


הרשמה לתגובות

כמשתמש באתר, ניתן להירשם לתגובות לאחר ההרשמה. תקבל אימייל אישור כדי לוודא שאתה הבעלים של כתובת הדוא"ל שסופקה. אתה יכול לבטל את המנוי לפונקציה זו בכל עת באמצעות קישור במייל המידע.


הצפנת SSL

מטעמי אבטחה וכדי להגן על העברת תוכן סודי, כגון הפניות שאתה שולח אלינו כמפעילת האתר, אתר זה משתמש בהצפנת SSL. אתה יכול לזהות חיבור מוצפן על ידי העובדה ששורת הכתובת של הדפדפן משתנה מ-"http://" ל-"https://" ולפי סמל המנעול בשורת הדפדפן שלך.

אם הצפנת SSL מופעלת, הנתונים שאתה משדר לנו לא יכולים להיקרא על ידי צדדים שלישיים.


הכללת שירותים ותוכן של צד שלישי

ייתכן שתוכן של צדדים שלישיים, כגון סרטונים מיוטיוב, מפות ממפות גוגל, הזנות RSS או גרפיקה מאתרים אחרים משולבים בהצעה מקוונת זו. זה תמיד מניח מראש שספקי התוכן הזה (להלן "ספקי צד שלישי") תופסים את כתובת ה-IP של המשתמשים. מכיוון שללא כתובת ה-IP, הם לא יכלו לשלוח את התוכן לדפדפן של המשתמש המתאים. לכן כתובת ה-IP נדרשת להצגת תוכן זה. אנו משתדלים להשתמש רק בתוכן שהספקים שלו משתמשים רק בכתובת ה-IP כדי לספק את התוכן. עם זאת, אין לנו השפעה אם ספקי הצד השלישי יאחסנו את כתובת ה-IP, למשל למטרות סטטיסטיות. ככל שהדבר ידוע לנו, אנו מודיעים על כך למשתמשים


זכות למידע, מחיקה, חסימה

יש לך הזכות למידע חינם על הנתונים האישיים המאוחסנים שלך, מקורם ונמעןם ומטרת עיבוד הנתונים וכן זכות לתיקון, חסימה או מחיקה של נתונים אלה בכל עת. תוכל לפנות אלינו בכל עת בכתובת המופיעה בהחתמה אם יש לך שאלות נוספות בנושא נתונים אישיים.